Millaisia olemme?

Olemme epävirallinen, perheenomainen joukko, joka toimii ja kokoontuu epämuodollisin mutta järjestynein puittein.

Yhteydenpidon taustana on yhteinen historia, sosiaalisuus ja yhdessä viihtyminen.

Suvun jäsenten elämänkatsomuksen perustana on kristillinen arvopohja.

Suvun jäsenille ominaisia piirteitä ovat toisista välittäminen ja yhteisten asioiden hyväksi toimiminen sekä myös ahkeruus ja järkevä talouden hoito.

Suvussa arvostetaan opillista sivistystä, musiikki on monen ammatti ja vakava harrastus. Pyrkimyksenä on syvällisyys ja vaikuttaminen yhteiskunnassa, mikä usein ilmenee palveluammatin harjoittamisena.

Suvun tunnuslause: Kyll Hellman ai Hellman o