Onni E. Helkiön ja Ilmari Helomaan selostus ensimmäisestä sukukokouksesta

                                                                                      Helsinki, 19.4.1951.

Hyvä sukulainen:

Emanuel Hellmanin jälkeläisten ensimmäinen sukukokous pidettiin Emanuelin päivänä 26.3.1951 Helsingissä Kestikartanossa. Tervehdykseksi poissa olleille ja muistoksi mukana olleille lähetämme täten lyhyen selostuksen tilaisuudesta.

Sukukokouksessa oli läsnä Emanuel Hellmanin kolmen pojan jälkeläisiä ja näiden puolisoja kaikkiaan 53. Kokouksessa val¬litsi erittäin lämmin ja innostunut mieliala. Kokoushuoneen sei¬nällä olivat Emanuel Hellmanin ja hänen poikiensa kuvat sekä Emanuel Hellmanin esi-isiä ja hänestä polveutuvia sukuhaaroja esittävä kaaviokuva sekä suvun elossa olevien täysi-ikäisten jäsenten asuinpaikkoja osoittava kartta.

Aluksi vanh, hallintosihteeri Ilmari Helomaa selosti suvun jäsenten keskeisen yhteistoiminnan tarpeellisuutta ja väliaikaisen sukutoimikunnan toimintaa. Päivällisen aikana suvun vanhin elossa oleva jäsen lehtori Onni E. Helkiö esitti selostuksen suvun vanhoista asuinsijoista Kulamaalla ja Unajassa. Rouva Ilma Orkamo esitti selostuksen Emanuel Hellmanin esi-isistä ja tutkimustensa perusteella erityisesti suvun vanhimmista tunne¬tuista esi-isistä 1600-luvulla. Dipl.insinööri Antti Riihimäki kertoi suvun jäsenten muistiinpanojen perusteella Emanuel ja Liisa Hellmanista, minkä jälkeen hiljaisella hetkellä kunnioitettiin poismenneiden muistoa.

Päivällisen jälkeen pidetyssä varsinaisessa kokouksessa toimi puheenjohtajana rautateiden jaksonpäällikkö Veikko Helomaa ja sihteerinä ekonomi Kalevi Piha. Kokouksen kunniapuheenjohtajana oli lehtori Onni E. Helkiö. Kokouksessa päätettiin yksimielisesti jatkaa väliaikaisen sukutoimikunnan aloittamaa toimintaa suvun yhtenäisyyden säilyttämiseksi ja sukumuistojen keräämiseksi sekä valittiin uusi sukutoimikunta, jonka jäsenet ilmenevät tämän kirjelmän liitteestä. Kokouksessa esitettiin toivomus, että sukukokouksia vastaisuudessakin järjestettäisiin ja jätettiin uuden kokouksen ajan määrääminen sukutoimikunnan päätettäväksi.

Kaikki olivat yksimielisiä siitä, että toimintaa olisi pyrittättävä laajentamaan, käsittämään myös Emanuel Hellmanin tyttärien jäl-keläiset, joiden mukaan saamisesta tällä kertaa, riittävien tietojen puuttuessa näihin sukuhaaroihin kuuluvista ja heidän osoitteistaan, oli ollut pakko luopua.

Kokouksen jälkeen ohjelman suoritusta jatkettaessa metsätiet. tohtori Antero Piha esitti selostuksen suvun elossa ole-vista jäsenistä. Illan laulu- ja musiikkiohjelmasta huolehtivat dir, cant. Yrjö Helkiö, fil.maisteri Helmeri Piha, kanttoriurkurit Aarne Lehtonen ja Toimi Ahvenjärvi sekä rouva Annikki Ahvenjärvi. Kokouksen puheenjohtajana toiminut jaksonpäällikkö Veikko Helomaa lahjoitti sukutoimikunnalle hankkimansa ja kokouksessa käyttämänsä puheenjohtajan nuijan, jonka toimikunnan puheenjohtaja kiittäen vastaanotti.

Tilaisuudelle varattu aika, jota oli varsin vaikea etu¬käteen arvioida, osoittautui valitettavasti liian lyhyeksi. Keskinäiselle seurustelulle tuntui jäävän liian vähän aikaa. Ravintolalle määrätyn sulkemisajan lähestyminen, joka tilaisuuden järjestäjäin oli otettava huomioon, pakotti jättämään pois osan ohjelmaa ja luopumaan myös niistä laulu- ja virsiesityksistä, joihin tilaisuuden lopussa luetut poissaolevien tervehdykset olisivat antaneet aiheen. Tilaisuus päätettiin laulamalla yhteisesti sesti Samuel Hellmanin sovittama "Matkamies kun ahkeroitsee".

Luettelo sukukokouksen osanottajista oheistetaan.

Osanottajista otettua valokuvaa (hinta 225:- kappaleelta) ja fotokopioita kokouspaikan seinällä olleesta suvun kaaviokuvasta (hinta 175:- kappaleelta, koko 45 x 50 cm) voivat haluk¬kaat tilata suorittamalla maksun postisiirtotilille N° 16980, jonka haltija on Helkkilän Hellman-suku (ekonomi Kalevi Piha), Helsinki, Mannerheimintie 140 A 1. Edellä mainittuihin maksuihin: sisältyvät lähetyskulut.

Ryhtyessään jatkamaan väliaikaisen sukutoimikunnan aloittamaa maa työtä sukutoimikunta toivoo, että suvun jäsenet jatkuvasti osoittavat lämmintä harrastusta asiaa kohtaan ja että seuraavaan sukukokoukseen voisimme kokoontua vieläkin lukuisampina kuin tällä kertaa.
Sukulaisterveisin

Onni E. Helkiö                                                  Ilmari Helomaa.
Suvun "oldermanni".                                         Sukutoimikunnan puheenjohtaja.

J.K.

Sukukokouksessa käydyn keskustelun perusteella sukutoimikunta pyytää niitä suvun jäseniä, jotka haluavat osallistua sukutoimikunnalle aiheutuviin postikuluihin sekä sukumuistelmien monistuksesta y.m.s, johtuviin menoihin, suorittamaan edellä mainitulle postisiirtotilille N° 16980 mk 300:-.
 

L i i t e.


Emanuel Hellmanin jälkeläisten sukukokouksessa 26.3.1951
läsnä olleet (lueteltuina sukuhaarojen mukaisessa järjestyksessä):

Tyyne Helkiö, Margit Holm, Maija Helkiö, Eero Helkiö, Tuovi Helkiö, Juhani Helkiö, Yrjö Helkiö, Liisi Lehtonen, Aarne Lehtonen, Lahja Helkiö; Uuno Tuomola, Ellen Tuomola; Onni E. Helkiö, Hilja Helkiö, Solina Helkiö; Suoma Lindberg, Soma Hallakorpi, Arho Hallakorpi; Anna Niemi, Oskari Niemi; Antero Piha, Helmeri Piha, Sakari Piha, Aini Piha, Kalevi Piha, Katariina Piha, Päiviö Piha, Irja Piha, Anneli Piha;

Ilma Orkamo, Yrjö Orkamo, Annikki Ahvenjärvi, Toimi Ahvenjärvi, Hellevi Orkamo, Kerttu Marjomaa, Eino Takola, Irja Takola, Pentti Takola; Hanna Alikoski, Suoma Alikoski, Mirjami Alikoski, Elias Alikoski, Antti Riihimäki, Vieno Riihimäki; Eeva Helo;

Bertha Helomaa, Ilmari Helomaa, Hanna Helomaa, Kyllikki Hellevuori; Suoma Manninen, Inkeri Manninen, Veikko Helomaa, Hilkka Helomaa.
Sukukokoukseen olivat lähettäneet tervehdyksiä, Helma ja Waldemar Piha, Rudolf Molnår, Elmi ja Aarno ja Tyyne Tuomola, Alma Helkiö ja Väinö Helkiö.

Sukutoimikuntaan valittiin:

Kustaa Hellmanin sukuhaarasta Onni E. Helkiö, Yrjö Helkiö, Soma Hallakorpi ja Antero Piha;

Samuel Hellmanin sukuhaarasta Ilma Orkamo, Antti Riihimäki ja Eivi Karjalainen; sekä

Juho Hellman-Helomaan sukuhaarasta Ilmari Helomaa ja Veikko Helomaa.