Veljesten Liittokirja

(Alkuperäinen liittokirja skannattuna täällä)

 

Emil Helkiö kertoo Hellmanin veljesten liittokirjasta seuraavaa: Vaikka Kustaa Hellman ei esiintynyt minään julkisena raittiusasian ajajana, oli hän silti poikansa tietämän mukaan raittiusmies koko ikänsä sekä mieleltään että elämässään. Samaa odotti ja toivoi hän muilta.  Kun hänen nuoremmat veljensä Samuel ja Juho Hellman maailmalla eksyivät aikoinaan jonkinverran ainoalta oikealta ja selvältä kannalta, koski se sekä vanhempiin että Kustaaseen sangen raskaasti.  Tästä johtui, että kokoonnuttiin asian johdosta yhteiseen neuvotteluun vanhimman veljen luo.  Neuvottelujen jälkeen päätettiin yhteisesti jotakin yrittää enemmän onnettomuuden esteeksi.  Neuvottelun tuloksena oli n.s Helkkilän-veljesten liittokirja, joka on allekirjoitettu Helkkilässä tammikuun 7 p:nä 1865.

Hellmanin veljesten liittokirja

Kaikkivaltiaan Jumalan nimessä ja 2:den vierasmiehen läsnäollessa, sitte kun me sekä monen Toktorin kirjallisesta selityksestä, että myös omasta koettelemuksesta, olemme saaneet havaita, että Paloviina ynnä muiden väkevän juoman kanssa, on sekä Ruumiille että Sielulle sula myrkky, ja ettei siitä ole sielulle eikä ruumiille mitään hyötyä, vaan kaikinpuolin suuri onnettomuus, olemme me kolme alakirjoitettua veljestä tehneet keskenämme seuraavan liiton:

Ettei yksikään meistä maista paloviinaa, eikä mitään, joka kuuluu väkeväksi juomaksi, yhden vuoden sisällä, paitsi toktorin erinäisestä määräyksestä, sillä uhalla, että se joka tästä liitosta vähemmänkin poikkeaa, on kadottavat perintöoikeutensa vanhenten kodissa, ja veljellisen kohtelemuksen veljien  ja sisarten joukossa.

Me velvoitamme myös itsemme pitämään tämän liiton silloin kun ei ketään ole näkemässä, omantunnon lailla,  muistain että Jumala tuottaa kaikki salaisuudet ilmi;  jos me tämän rikomme pidämme itsemme kaiketi väärän valan tekiänä.

Me velvoitamme myös itsemme kokoomaa muita tähän yhteyteen ja teroitamme muillekin väkeväin juomain nautinnon myrkyllisyyttä;  ja että tämä liitto meiltä tarkasti noudatetaan, olemme me kukin tämän omakätisesti allekirjoituksella vahvistanut;  joka tapahtui Kulamaan Helkkilässä se 7 päivä Tammikuuta 1865.

Gustaf Hellman                  Samuel Hellman           Johan Hellman

Että tämä liittokirja asianomaisilta itsekultakin on allekirjoitettu, todistamme. Aika ja paikka kuin  edellä.

Gusta Vilhelminpoika            Juha Juhanpoika