Tervetuloa Helkkilän Hellman-suvun kotisivuille!

Helkkilän Hellman-sukuun kuuluvat kaikki Emanuel ja Liisa Hellmanin jälkeläiset ja heidän kanssaan avio- tai avoliitossa olevat tai olleet.

Sivuston ylläpitäjänä on Tapio Suvanto. Häneen saa yhteyden sähköpostilla tapiosuvanto@gmail.com. Kaikki ovat oikeutettuja lähettämään materiaalia sivustolle laitettavaksi ja kaikenlaista tietoa, kuvia ja kertomuksia otetaan vastaan mielihyvin.


      TERVETULOA HELKKILÄN HELLMAN –SUVUN                                  TAPAAMISEEN 11.6. 2022

Ravintola Juhlahvi, Tikkalantie 7, Rauma


  Suomen vanhimpiin sukuseuroihin lukeutuvan Helkkilän Hellman –suvun sukuseuran

70 –vuotistaivalta oli tarkoitus juhlia kesäkuussa 2020, mutta koronaepidemian vuoksi

tapaamista on jouduttu kahteen otteeseen siirtämään vuodella eteenpäin. Vihdoinkin on

juhlan aika koittanut. Me Helkkilän Hellman –suvun jäsenet pääsemme taas tapaamaan

toisiamme ja vahvistamaan yhteenkuuluvuuden tunnettamme.

Ohjelmassa Seuran pitkää tapaamisperinnettä valotetaan sanoin ja kuvin lyhyellä

historiakatsauksella. Mielenkiintoa herättää varmasti myös aikalaislähteistä saamamme

henkilökuva sukumme kantaisä Emanuel Hellmanista. Ja unohtaa ei myöskään sovi

yhteistä juhla-ateriaa ja raumankieltä -ne ovat edelleen erottamaton osa sukumme

juhlaperinnettä.

Merkittävin päätettävä asia varsinaisen 15. sukukokouksen asialistalla on

sukutoimikunnan esitys Seuran rekisteröimiseksi. Asian esittely ja päättäminen tapahtuu

liitteenä olevan sukukokouksen asialistan kohdan 8 käsittelyn yhteydessä.

Ilmoittautuminen tapaamiseen 22.5. 2022 mennessä. Tarkemmat ohjeet toimitetaan

sähköpostitse suvun jäsenille. Mikäli sähköpostiosoitteesi on muuttunut tai puuttuu, ota

yhteys Seppo Kartanoon, puh. 0505571128; seppokartano@hotmail.com.

             Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi

             Helkkilän Hellman –suvun sukutoimikunta

            Tapio Suvanto, puheenjohtaja Seppo Kartano, oltermanni

OHJELMA

Klo 12:00 Ilmoittautuminen

Tervetuliaispuhe, oltermanni Seppo Kartano

Osanottajien ryhmäkuva

Klo 13:00

Juhla-ateria (buffee)

Klo 14:00

Ohjelmaosuus

-Seuran ja suvun historiasta ja tapaamisperinteestä, Paula Karlsson ja Jouko Helomaa

-Mitä tiedämme suvun kantaisästä Emanuel Hellmanista, Tapio Suvanto

- Raumlaist, Ossi Paavola

-Tietokilpailu raumankielen murresanojen taitajille

-Iltapäiväkahvi

Loppusanat, sukutoimikunnan puheenjohtaja Tapio Suvanto

Klo 16:00

Helkkilän Hellman –suvun sukuseuran 15. sukukokous.

Esityslista

1.Kokouksen avaus

2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja

ääntenlaskijoiden valinta.

3.Todetaan kokouksen osanottajat

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6.Esitetään toimintakauden 1.1. 2015 –31.12. 2021 sisältämien tilikausien tilinpäätökset,

vuosikertomukset ja niitä koskevat toiminnantarkastajan lausunnot.

7.Päätetään toimikauden 1.1. 2015 –31.12. 2021 sisältämien tilikausien tilinpäätösten

vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä sukutoimikunnan jäsenille ja muille

vastuuvelvollisille.

8.Helkkilän Hellman –suvun sukuseuran purkaminen.

Sukutoimikunnan puheenjohtaja Tapio Suvanto selvitti perusteita ja taustaa, miksi

sukutoimikunta on lähtenyt esittämään Helkkilän Hellman –suvun sukuseuran

purkamista ja toiminnan jatkamista uuden perustettavan Helkkilän Hellman –sukuseura

ry:n puitteissa. Puretun seuran jäsenille tarjotaan mahdollisuutta jatkaa perustettavan

Helkkilän Hellman -sukuseura ry:n jäseninä. Seuran sääntöjen 15§:n mukaan päätös

sukuseuran purkamisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä

annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään seuran

purkamista. Seuran sääntöjen 15§ vastaa yhdistyslain 8, 23, 24 27 §:iä.

Sukutoimikunnan esitys: Helkkilän Hellman –suvun sukuseura puretaan.

9.Selvitysmiehen valitseminen

Yhdistyslain 40§:n mukaan sukuseuraa purettaessa hallituksen on huolehdittava

tarvittavista loppuselvitystoimista jollei seura ole valinnut hallituksen tilalle tehtävään

yhtä tai useampaa selvitysmiestä. Selvitysmiehen on laadittava purkautumisesta

loppuselvitys.

10.Toiminnantarkastajan valitseminen

Sukuseuraa purettaessa on valittava toiminnantarkastaja tarkastamaan selvitysmiehen

laatima loppuselvitys.

11.Sukutoimikunta

Kokouksen päätettyä seuran purkautumisesta ja valittua selvitysmiehen hoitamaan

selvitystoimet ja toiminnantarkastajan tarkastamaan loppuselvityksen päättyy

sukutoimikunnan tehtävä eikä uutta sukutoimikuntaa valita. Mikäli näin ei ole päätetty,

on kokouksessa seuran sääntöjen 7§:n mukaan valittava sukutoimikunnalle

puheenjohtaja ja 15 –18 jäsentä.

12.Seuran varojen käyttäminen

Seuran sääntöjen 15 §:n mukaan sukuseuran purkautuessa käytetään sukuseuran

varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen

määräämällä tavalla.

Esitys: Seuran käytössä olevat rahavarat siirretään perustettavalle Helkkilän Hellman –

sukuseura ry:lle.

13.Seuran verkkosivujen sisältö ja hallinta

Seuran verkkosivujen sisältö ja hallinta siirretään perustettavan Helkkilän Hellman –

sukuseura ry:n nimiin.

14.Kokouksen päättäminen

Lisäsätietoa antavat:

Tapio Suvanto, tapiosuvanto@)gmail.com

Seppo Kartano, seppokartano@hotmail.

             

 Toinen ajankohtainen asia on sukutietojen päivitys/tarkistus. Se onnistuu nykyisin joustavasti näillä verkkosivuilla olevalla sukutietojen täydennyslomakkeella, jonka voi täyttää kokonaan tai vain tarpeellisilta osin. Samalla lomakkeella voi myös tarvittaessa pyytää nähtäväkseen otetta omista tiedoistaan. Tätä kautta toivomme myös saavamme runsaasti lisää suvun jäsenten ajantasaisia yhteystietoja, erityisesti voimassa olevia sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita.

       


Kantavanhemmat Emanuel Hellman ja Liisa Virkku ja heidän lapsensa

Suvun kantaisä Emanuel Hellman (12.7.1794-12.2.1881) ja hänen esipolvikaavionsa

Suvun kantaäiti Liisa Virkku (28.3.1798-20,6.1868) ja hänen esipolvikaavionsa

Liisa Tiirikka (7.6.1830-19.2.1892)

Amalia Ylitalo  (26.12.1832-11.10.1915), toiseksi vanhin tytär

Kustaa Hellman, vanhin poika (5.6.1835-15.9.1891) vaimonsa Nuuran kanssa ja Nuura kaikkien lastensa kanssa 1890-luvun loppuvuosina

Samuel Hellman (5.5.1838-28.1.1914), Emanuel Hellmanin toiseksi vanhin poika. Tässä kuvassa Mimmin Hellmanin kanssa jouluna 1912-13 (?)

Juho Hellman (7.9.1842-15.2.1917), toinen kuva ja tässä kuvassa perheineen 1900-luvun alussa

Eeva Kestilä (7.9.1842-16.6.1887)

 

Uutuuksia suvun verkkosivuilla

Vinkki: sivuston tekstin saa suuremmaksi painamalla  ctrl ja + -näppäi

 Valokuva Wanhan Helkkilän päärakennuksesta ja Muorintuvasta vuodelta 1907. ( Lähettäjä Jouko Helomaa)

Akvarellimaalaus Wanhan Helkkilän päärakennuksesta vuoden 1907 valokuvan pohjalta (Tapio Suvanto 2020)

 Raimo Helomaa innostui höyryvetureista jo lapsena (Helsingin Sanomat 28.3. 2020) 

Jorma Karjalainen, vauhdikas pojanpojantyttärenpoika. Emanuel Hellmanin ja Liisa Virkun jälkeläisiä 2000-luvulla.

 Jouko Helomaa: Juho Hellmanin asuinkiinteistö Perniössä

Tunnistusapua tarvitaan: Tämän ja tämän linkin takana on ryhmäkuva vuoden 1955 sukukokouksesta. Osa henkilöistä on tunnistamatta. Jos tunnistat näitä henkilöitä, ota yhteyttä Tapio Suvantoon (tapiosuvanto@gmail.com ).

 

Vieressä sukumme logo ja vaakuna. Katso tarkemmin selostusta täältä

gabor_molnar_hellman_large.jpg

logo.jpg