Helkkilän Hellman -suvun jäsen

 

Olemme elävä side sukumme menneitten ja tulevien sukupolvien välillä. Jokainen meistä on säie siteessä.

Haluamme tietää mistä olemme tulleet ja - kuvaannollisesti sanoen - keiden hartioilla seisomme. Historiamme jäsentyy tietojen kautta, joita sukutietojamme tutkimalla on löydetty 1500-luvulta lähtien ja joita itse keräämme itseämme ja seuraavia sukupolvia varten.

 

Sukumme ensimmäinen sukutapaaminen järjestettiin 1951. Silloin sovittiin, että suvun piirissä vaalitaan esi-isien perinteitä ja pyritään vahvistamaan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Sukulaisia koskevien tietojen keräämistä pidettiin arvokkaana osana näitä pyrkimyksiä. Pidettiin itsestään selvänä, että kerätyt tiedot olisivat suvussa halukkaiden saatavilla. Huomattavan harrastuksen ja osaamisen osoituksena on pidettävä sitä, että suvustamme on ilmestynyt neljä sukukirjaa, joista viimeisin on DVD-muodossa. Näissä kaikissa on systemaattisesti kerättyä sukutietoa.

  Nämä noin viiden vuoden välein pidetyt tapaamiset ovat yksi tarkasteluhetki jolloin tätä sukuun kuulumisen tunnetta testataan.

Suuren "tuhatpäisen" suvun keskenäisiä sukulaissuhteita, tuskin ilman ns. sukurekisteriä, kykenisimme selvittämään.

Tietojen päivittäminen on ensisijaisesti suvun jäsenten toimittamien tietojen varassa. Toivommekin jälleen kaikilta suvun jäseniltä aktiivista toimintaa, jotta saamme mahdollisimman kattavat ja ajantasaiset tiedot kaikista sukulaisista. Tietojen toimittaminen käy nyt kätevästi näiltä sivuilta löytyvällä lomakkeella "Sukutietojen lähetyslomake".

Tälle vuodelle suunniteltu tapaamisen piti olla 6.6.2020, joka nyt kuitenkin siirretään myhemmin pidettäväksi. Tästä hulimatta tietojen päivitystä jatketaan niin, suvun jäsenten kuin rekisterinpitäjän toimesta.

 

Kaikista yli 18 vuotiaista tulisi täyttää oma lomake, sitä nuoremmat ilmoitetaan vanhempiensa lomakkeella. Samalla toivomme saavamme runsaasti elinkaaritietoja, myös muistitietoa edesmenneistäkin vanhemmistamme ja esivanhemmistamme                                                               

                                                                    JATKA TÄSTÄ                                                                             

Rekisterinpitäjä                                                               

Seppo Kartano, oltermanni                                                                             

Rajamaantie 34, 26560 Kolla                                       

050 557 1128                                                                  

seppokartano@hotmail.com