Kalevi Piha In Memoriam

Sukumme oltermanni, professori Kalevi Piha menehtyi vaikean ja nopeasti edenneen sairauden uuvuttamana 10.9.2007.

Hän oli syntynyt Punkalaitumella 8.12.1919. Hän ehti suorittaa ylioppilastutkinnon vuonna 1939 ja heti sotien jälkeen pääsi jatkamaan opintojaan hankkimalla aluksi mainoshoitajan tutkinnon 1945 ja kaksi vuotta myöhemmin valmistui ekonomiksi Helsingin kauppakorkeakoulussa. Tämän jälkeen hän siirtyi liike-elämään ja siellä erilaisiin mainonnan ja ulkomaankaupan tehtäviin. Han aloitti työn ohella sosiologian opinnot Turun yliopistossa ja valmistui vuonna 1958 filosofian kandidaatiksi ja vuonna 1959 lisensiaatiksi. Vuonna 1962 valmistuneen väitöskirjan aihe oli "Asuntoyhteisö, sen muodostuminen ja rakenne".

Turun yliopistossa hän työskenteli sosiologian assistenttina 1960-63 ja vt professorina useaan otteeseen 1960-luvulla. Hänen yliopistouransa jatkui Vaasan kauppakorkeakoulussa taloussosiologian ja liiketaloustieteen professorina 1969-72.

Turun Kauppakorkeakoulun Kalevi Piha toimi liiketaloustieteen professorina 1972-1986 eläkkeelle jäämiseensä saakka. Hän vaikutti merkittävällä tavalla Turun kauppakorkeakoulun toimintaan. Hän toimi eläkkeelle siirtymiseensä asti aktiivisesti kaikilla professorin tehtäväalueilla. Hänen vastuullaan oli markkinoinnin ja hallinnon erittäin suuri aine. Hän painotti erityisen voimakkaasti tutkimuksen ja tieteellisen ajattelun laatua.Turun kauppakorkeakoulussa aloitettiin tohtorinkoulutusohjelma 1970-luvulla. Professori Piha oli ideoimassa ja kehittämässä ohjelman mallia sekä toimi jatkokoulutustoimikunnan puheenjohtajana pitkään. Hänen vaikutuksellaan Turun kauppakorkeakoulussa käynnistettiin uusi tieteellisen tutkimuksen ja jatkokoulutuksen kausi.

Professori Kalevi Piha on luonut Turun kauppakorkeakoulun johtamiskoulutuksen. Yhdessä alueemme yritysjohtajien kanssa jän toimeenpani Turun JOKO:n, johon hän erinomaisella johtamistaidollaan sitoutti kauppakorkeakoulun professorikunnan. Tästä alusta on vuosien myötä kehittynyt erittäin arvostettu eMBA ohjlema.

Korkeakoulun hallinnossa professori Piha oli koko työuransa ajan erittäin vaikuttavsti mukana. Opettajaneuvostossa, hallituksen sekä opetus- ja tutkimusneuvoston jäsenenä, laitoksen johtajana ja vararehtorina hän oli linjaamassa ja tekemässä kaikkia korkeakoulun kannalta merkittäviä päätöksiä.

Työtoverit tunsivat professori Pihan akateemisia perinteitä kunnioittavana, päättäväisenä, aikaansaavana ja vastuullisena henkilönä. Hän oli aina kohtelias ja ystävällinen, mutta samalla voimakas uusien asioiden ja ajatusten toimeenpanija,

Sotaveteraanitoiminta vei iän karttuessa yhä suuremman osan Kalevi Pihan ajasta. Hän liittyi Turun sotaveteraaneihin vuonna jo 1981 ja yhdistyksen hallitukseen hänet valittiin vuonna 1984. Tiedotusopin professorina ja entisenä mainospäällikkönä hänelle lankesi tiedottaminen ja hän otti vastaan myös yhdistyksen tiedotussihteerin tehtävät vuonna 1995. Myöhemmin hallitus nimitti hänet julkaisu- ja tiedotusjaoston puheenjohtajaksi. Tällöin hänen vastuulleen tuli myös videojaosto.

Hän alkoi voimakkaasti kehittää yhdistyksen tiedotustoimintaa ja erikoisesti yhdistyksen tiedotuslehti "Veljesviesti" sai uutta ilmettä. Panostusjäsenvietinnän kehittämiseen johti siihen, että Turun Sotaveteraanien julkaisutoiminta alkoi kattaa muitakin painotuotteita. Laajan jäsenmatrikkelin päätoimittajana oli Kalevi Piha.

Tiedotustoiminna ohella Pihan tarmo ja idearikkaus ulottui laajalle alueelle sotaveteraanitoiminnassa. Turkuun perustetut kulttuurimuistomerkit Veteraanimuistomerkki 1992, Suomen marsalkka Mannerheimin rintakuvapatsas 1994 ja Veteraanilehto 1996 kuuluivat hänen työkenttäänsä ja hän toimi niissä kaikissa toi,ikuntien jäsenenä.

Kalevi Piha oli yhdistyksen keskustelukerhon "Torstaiseuran" perustajajäsen ja vuodesta 1994 hän toimi seuran puheenjohtajana.

Isänmaallinen ajatusmaailma vei Kalevi Pihan jo ennen Talvisotaa Tyrvään suojeluskuntaan, josta alkoi hänen sotatiensä. Talvisodassa hän toimi Asevarikossa ja Jatkosodassa Kevyt peesto 14:ssa. Rauhan tultua hän toimi Turvallisuustieteellisen Tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkön, Vapaussodan Varsinais-Suomen perinneyhdistyksessä ja Kevyt Patteriston Aseveljien puheenjohtajana.

Sota-ajalta hänelle on myönnetty VR4, Ts mm, Js mm, PM mr, 10D mr, I-kan r, SR mk, ja Spoikar ja Rauhan-ajan ansioista hänellä on SVR R1 ja sotaveteraanityöstä Suomen Sotaveteraaniliiton ansioristi. Sotilasarvoltaan Kalevi Piha oli yliluutnantti.

Helkkilän Hellman -suku oli aina lähellä hänen sydäntään. Hän kantoi vastuun mm. Helkkilän Hellman -sukukirjan kolmannen osan toimittamisesta ja julkaisemisesta vuonna 1995. Kalevi Piha korosti aina suvun yhteenkuuluvuuden tunnetta ja hän tunsi henkilökohtaisesti kymmenittäin sukumme jäseniä. Hän oli vuosia sukutoimikunnassa ja vuodesta 1991 oltermannina aiemman oltermannin Antero Pihan jälkeen.

Kalevi Pihalla oli suuri perhe, josta hän huolehti esimerkillisesti kaiken työnteon ohella.  Hän aina kannusti voimakkasti opiskelemaan ja hankkimaan akateemisen koulutuksen. Neljä lasta - Jorma, Kristina, Tapani ja Juhana - valmistuivat kaikki lääkäreiksi. Sittemmin hän sai yhteesnä 14 lastenlasta 2 lastenlastenlasta.

 

Erkki Asp

Tapio Reponen

Antti J. Näsi 

Juhana Piha