Suvun vaakunan käyttö

gabor_molnar_hellman_large.jpg

Helkkilän Hellman -suvun vaakunan käyttö

Vaakuna on suvun ja Suomen Heraldisen seuran hyväksymä ja rekisteröimä virallinen tunnus.

Tunnus on kuva, joka yhdistää suvun jäseniä, sillä se on tehty yhteiseen historiaan perustuen ja viestimään suvun kuuden sukuhaaran ja niiden jäsenten yhteenkuuluvuutta.

Tästä seuraa, että suvun vaakunaan voidaan suhtautua samalla vakavuudella, kunnioituksella  tai leikkimielellä kuin sukumme jäseneen. Voimme tunnustaa kenet tahansa sukumme jäsenen sukulaiseksemme ja olla julkisuudessa yhdessä kenenkä tahansa sukumme jäsenen kanssa tai  voimme istua saman pöydän ääreen  kenen tahansa suvun jäsenen kanssa kotonamme tai vieraissa luottavasti ja ystävällisessä hengessä.

Vaakunoiden käyttö on perinteiden kunnioittamista, vaakunataide on tarkoin säännelty visuaalisen taiteen muoto, jonka tarkoituksena on mm. tuoda juhlavuutta käyttöympäristöönsä ja sitoa mennyt aika tulevaisuuteen.

Edellä esitetyn perusteella

Vaakuna soveltuu käytettäväksi ateriointiin liittyvien välineiden koristukseksi.

Sitä voidaan käyttää osana pukeutumista (esim. merkit, pinssit,  solmiot, kaulaliinat, T-      paidat?)

Vaakunaa on mahdollista pitää esillä kodin tai muun arvokkaan tilan koristeena pysyvästi tai  tilapäisesti standaareina, korkokuvina, kehystettynä valokuvana, maalauksena, taoksena jne.

Paperinen viestintä on vähenemässä, mutta vaakuna soveltuu käytettäväksi kirjekuorissa,   korteissa, kirjepaperissa milloin suvun jäsen katsoo asiayhteydelle sen käytöstä olevan etua viestin lähettäjälle, suvulle tai viestin  saajalle eikä se loukkaa kenenkään tunteita.

Oltermannin vaakuna

Suvun vaakunan suurennettu ja kehystetty vedos (taulu) on suvun kulloisenkin oltermannin  hallussa. Uusi oltermanni huolehtii, että hänen edeltäjänsä nimi ja  hänen virkavuotensa    tulevat merkityksi taulun taakse. 

Oltermannin olkanauha

Halutessaan suku voi teetättää oltermannin olkanauhan, jossa vaakuna sijoittuu rintakehän  keskivaiheille. Oltermanni voi käyttää olkanauhaa kaikissa suvun juhlissa, säännöllisissä      tapaamisissa tai kun hän edustaa sukua surujuhlassa.

Vaakuna sukutoimikunnan palkitsemisen välineenä tai kiitoksen ilmaisuna

Sukutoimikunta nimeää palkitsemislautakunnan, jonka puheenjohtajana on oltermanni

Palkitsemista tai kiitosta koskevan aloitteen voi tehdä 18 v täyttänyt suvun jäsen.

Kaikista palkitsemisistaan ja kiitoksistaan sukutoimikunnan palitsemislautakunta pitää kirjaa. Lautakunta nimeää keskuudestaan kirjurin.

Lautakunta valmistelee ja esittelee palkittavat henkilöt sukutoimikunnalle, joka tekee         palkitsemista koskevat päätökset ( palkittavat henkilöt, välineet jne). (kiireellisissä             poikkeustapauksissa ideatyöryhmä).

Palkitsemisvälineiden valmistuttamisesta päättää sukutoimikunta.

Standaari palkitsemisvälineenä

Lautakunta huolehtii, että sukutoimikunnalla on riittävä varasto/valmius esittää kiitokset      vaakunastandaaria ja siihen kiinnitettyä hopealaattaa käyttäen tarvittaessa lyhyelläkin        varoajalla.

Palkitsemislkuatakuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.