Sakari Piha in Memoriam

Professori Sakari Piha kuoli 31.heinäkuuta 2008 Helsingissä. Hän oli 88-vuotias, syntynyt 8.12.1919 Punkalaitumella.

Sakari Piha valmistui Helsingin yliopistossa filosofian maisteriksi 1950 ja tohtoriksi 1957. Hän toimi professorina A.I.Virtasen tutkimuksessa ja oli Helsingin yliopiston assistentti ja dosentti. Turun yliopiston biokemian professori hän oli 1964-1966. 

Piha toimi Oulun yliopiston biokemian professorina 20 vuoden ajan 1966-1985. Hän oli yliopiston vararehtori 1968-1971 ja Acta Universitatis Ouluensis -sarjan päätoimittaja 1971-1985. 

Sakari Piha oli biokemian alan uranuurtaja, biokemian laitoksen perustaja ja koulutuksen aloittaja Oulun yliopistossa. Ensimmäinen tohtori valmistui 1971.

Biokemian laitos aloitti toimintansa tilapäisissä parakeissa, nykyiselle paikalle laitos siirtyi 1980. Piha oli suunnittelemassa laitoksen tiloja. Tilojen suunnittelu onnistui hyvin ja ratkaisut ovat yhä toimivia.

Sakari Piha näki biokemian laaja-alaisesti. Hän pyrki kaikin keinoin kehittämään alaa. Osin hänen aloitteestaan biofysiikan opetus sai alkunsa Oulussa.

Pihan tutkimus tuotti julkaisuja fysiologisen biokemian (erytropoieesin) ja neurokemian (polyamiinit) alalta. Hän oli erityisen innostunut neurokemian tutkimuksesta.

Piha oli Aivotutkimusseuran perustajajäsen. Hän toimi Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan oulun paikallijaoston varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana 1971-1986. Suomalaisen tiedeakatemian jäseneksi hänet kutsuttiin 1973.

Piha toimi 1972 Oulun yliopiston ensimmäisen promootion toimikunnan johtajana ja toi Ouluun vanhat akateemsiet promootioperinteet.

Raili Myllylä

Kalervo Hiltunen

HS 27.8.2008